Dewan Guru Besar IPB

Komisi A: Pengkajian Karakter, Jati Diri dan Budaya Bangsa

 
 
 

Ranah Kajian dan Tugas Pokok Komisi A

Komisi A DGB IPB mempunyai tugas merumuskan pemikiran, pandangan dan gagasan tentang karakter, jati diri dan budaya bangsa, baik yang berkenaan dengan kehidupan bernegara secara umum maupun yang bersifat khusus dalam pembangunan pertanian di Indonesia.

Anggota Komisi A

No.

Nama

Fakultas

Keterangan

1

Prof Dr Ir Samsoe’oed Sadjad

Pertanian

Emeritus

2

Prof Dr Ir Sri Setyati Harjadi

Pertanian

Emeritus

3

Prof Dr Ir Sjafrida Manuwoto, MSc

Pertanian

Emeritus

4

Prof.Dr.Ir. Nurhayati Ansori

Pertanian

Emeritus

5

Prof Dr Ir Roedhy Poerwanto

Pertanian

 

6

Prof Dr Ir Surjono Hadi Sutjahjo

Pertanian

 

7

Prof Dr Ir Supiandi Sabiham

Pertanian

 

8

Prof Dr Ir Kukuh Murtilaksono, MS

Pertanian

 

9

Prof Dr Ir Dwi Andreas Santosa, MS

Pertanian

 

10

Prof Dr dra Ietje Wientarsih, Apt MSc

Kedokteran Hewan

 

11

Prof Dr drh Wasmen Manalu

Kedokteran Hewan

 

12

Prof Dr drh Mirnawati B. Sudarwanto

Kedokteran Hewan

 

13

Prof Dr drh I Wayan Teguh Wibawan

Kedokteran Hewan

 

14

Prof Dr drh Upik Kesumawati, MS

Kedokteran Hewan

 

15

Prof Dr Ir Setyo Budi Susilo, M.Sc

Perikanan dan Ilmu Kelautan

 

16

Prof Dr Ir Nurjanah, MS

Perikanan dan Ilmu Kelautan

 

17

Prof Dr Ir Ridwan

Perikanan dan Ilmu Kelautan

 

18

Prof Dr Ir Vincentius P Siregar, DEA

Perikanan dan Ilmu Kelautan

 

19

Prof Dr Ir Iman Rahayu H.S.

Peternakan

 

20

Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi

Peternakan

 

21

Prof Dr Ir Surdiding Ruhendi

Kehutanan

Emeritus

22

Prof Dr Ir Dodi Nandika

Kehutanan

 

23

Prof Dr Ir Yusuf Sudo Hadi

Kehutanan

 

24

Prof Dr Ir Imam Wahyudi

Kehutanan

 

25

Prof Dr Ir Dudung Darusman

Kehutanan

 

26

Prof Dr Ir Endang Suhendang, MS

Kehutanan

 

27

Prof Dr Ir Ervizal Amzu, MS

Kehutanan

 

28

Prof Dr Ir Lilik Budi Prasetyo, MSc

Kehutanan

 

29

Prof Dr drh Soewarno T. Soekarto

Teknologi Pertanian

Emeritus

30

Prof Dr Ir Tien R. Muchtadi

Teknologi Pertanian

 

31

Prof Dr Ir Sri Laksmi Suryaatmadja

Teknologi Pertanian

 

32

Prof Dr Ir Dedi Fardiaz

Teknologi Pertanian

 

33

Prof Dr Ir Slamet Budijanto, MAgr

Teknologi Pertanian

 

34

Prof Dr Ir Made Astawan

Teknologi Pertanian

 

35

Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi, MSc

Teknologi Pertanian

 

36

Prof Dr Ir Sedarnawati Yasni, MAgr

Teknologi Pertanian

 

37

Prof Dr Ir Lilis Nuraida, M.Sc

Teknologi Pertanian

 

38

Prof Dr Ir Sugiyono, M.App.Sc

Teknologi Pertanian

 

39

Prof Dr Ir Anas Miftah Fauzi, MSc

Teknologi Pertanian

 

40

Prof Dr Ir Sutrisno, MAgr

Teknologi Pertanian

 

41

Prof Dr Ir Armansyah H. Tambunan

Teknologi Pertanian

 

42

Prof Dr Ir Edi Guhardja

Matematika dan IPA

Emeritus

43

Prof Dr dra Anja Meryandini, MSi

Matematika dan IPA

 

44

Prof.Dr. Aris Tri Wahyudi, MSi

Matematika dan IPA

 

45

Prof Dr Ir Ahmad Ansori Mattjik

Matematika dan IPA

Emeritus

46

Prof Dr Ir Asep Saefuddin

Matematika dan IPA

 

47

Prof Dr Ir Ahmad Bey

Matematika dan IPA

 

48

Prof Dr Ir Murdiyarso

Matematika dan IPA

 

49

Prof Dr Ir Siswadi, M.Sc

Matematika dan IPA

 

50

Prof Dr Ir Antonius Suwanto

Matematika dan IPA

 

51

Prof Dr dra Dyah Iswantini, MSc Agr

Matematika dan IPA

 

52

Prof Dr Ir Akhmad Fauzi, MSc

Ekonomi dan Manajemen

 

53

Prof Dr Ir Sri Hartojo, MS

Ekonomi dan Manajemen

 

54

Prof Dr Ir Didin Hafidhuddin Maturidi

Ekonomi dan Manajemen

 

55

Prof Dr Ir Didin S. Damanhuri

Ekonomi dan Manajemen

 

56

Prof Dr Ir DS Priyarsono, MS

Ekonomi dan Manajemen

 

57

Prof Dr Ir Hidayat Syarif

Ekologi Manusia

58

Prof Dr Ir Euis Sunarti, MSi

Ekologi Manusia